DISC-test

Wat geeft jou kleur?

Het DISC-model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog dr. William Moulton Marston. Het model kent vier gedragsstijlen: daadkrachtig, direct, doelgericht (D), interactief, initiërend, inspirerend (I), stabiel, samen, steunend (S) correct, controlerend, consciëntieus (C). De eerste vier letters van deze stijlen vormen samen het woord DISC. De stijlen worden aangeduid met een kleur. D = rood, I = geel, S = groen, C = blauw.

Bijna iedereen heeft wel iets van elke stijl in zich, maar meestal voeren een of twee voorkeursstijlen de boventoon. Een veelgemaakte fout met DISC is mensen te willen labelen in de 4 hoofdkleuren. Niemand is echter alleen maar ‘rood’, ‘geel’, ‘groen’ of ‘blauw’. Dit werkt alleen maar stigmatiserend. We laten alle stijlen uit het DISC-model in ons gedrag zien, de een alleen wat meer dan de ander. Niet alleen de hoogst scorende stijl is belangrijk, ook de stijl die het laagst scoort, zegt iets over hoe we ons gedragen.

Naast dat het nuttig is om te weten welke gedragsvoorkeuren je zelf hebt, helpt DISC je om je teamgenoten beter te leren kennen. De verschillende stijlen hebben namelijk heel andere behoeftes. Iemand die S als voorkeursstijl heeft, streeft naar harmonie en krijgt graag wat tijd om over zaken na te denken, terwijl een persoon met D als voorkeurstijl graag snel beslissingen neemt en daarbij veel meer taakgericht dan mensgericht is.

Mensen verschillen van elkaar. Dat is verfrissend en spannend: ieder mens brengt met zijn unieke kwaliteiten en talenten kleur in een team of een afdeling. Deze verschillen kunnen echter ook zorgen voor wrijving en conflicten. Het mooie van DISC is dat er geen goed of fout bestaat. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Met DISC leer je elkaars verschillen te herkennen en te waarderen, waardoor je als team beter gaat communiceren, elkaars talenten ontdekt, tot een betere taakverdeling komt en conflicten gemakkelijker kunt oplossen.

Met onderstaande sterk vereenvoudigde versie van de DISC-gedragsanalyse krijg je een ruwe schets van je eigen kleur. Herken je jezelf niet in de uitkomst? Dat kan. Het is namelijk niet meer dan een sterk vereenvoudigde test. De uitkomsten kunnen wel heel goed gebruikt worden om met elkaar het goede gesprek te voeren onder het motto: ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’.